Kažipot do dostojnega dela

Certifikat Mladim prijazno podjetje je del projekta Kažipot do dostojnega dela, s katerim smo na Sindikatu Mladi plus uspešno kandidirali na javnem razpisu »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Glavni namen projekta je vzpostaviti okolje, smernice in načine, s katerimi bodo mladi lažje vstopili na trg dela in tam soustvarjali ter krepili pomen dostojnega dela, kar bo potekalo s pomočjo aktivnega udejstvovanja v družbi, spodbujanja aktivnega državljanstva, sodelovanja v procesih odločanja in s krepitvijo socialnega dialoga. Projekt traja od 1. 10. 2016 do 15. 9. 2018.

S projektom vzpostavljamo okolje, smernice in mehanizme, s pomočjo katerih bodo mladi lažje vstopili na trg dela in krepili pomen dostojnega dela in socialnega dialoga. Povezali bomo več glavnih igralcev: najprej aktivne mlade, ki želijo s pomočjo mladinskega dela in neformalnega izobraževanja pridobiti ključne kompetence za vstop na trg dela, nato pa še sindikate, delodajalce in tudi Zavod RS za zaposlovanje. Obenem pa bomo izbranim mladim omogočili možnost širšega sindikalnega udejstvovanja in kratkoročno zaposlitev.

Sindikat Mladi plus

Pri Sindikatu Mladi plus se (od leta 2011 naprej) zavzemamo za pravice študentov, dijakov in mladih brezposelnih, posebno pozornost pa posvečamo tudi samozaposlenim, ‘avtorcem’ in ‘podjemcem. Želimo povezati mlade, jih izobraziti o njihovih pravicah ob vstopu na trg dela, jim nuditi podporo pri iskanju zaposlitve in pomagati reševati probleme, s katerimi se srečujejo.

Smo nacionalna organizacija, namenjena podpori, informiranju, svetovanju ter ohranjanju in krepitvi pravic mladih na področju izobraževanja, vstopa na trg dela, reševanja težav na trgu dela in raznih neformalnih aktivnosti. S svojim delovanjem tako poskušamo spodbuditi sistemsko ureditev celovitega položaja mladih. Na državni ravni se aktivno pogajamo pri reševanju problemov in opozarjamo na sproti nastajajoče težave, ki jih je še treba nasloviti. Za lažje in bolj učinkovito odkrivanje in naslavljanje omenjenih problemov večkrat izvajamo tudi različne ankete in samostojne raziskave.

Delujemo znotraj Svobodnega sindikata Slovenije (SSS), ki je eden izmed članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).