Ideja za Certifikatom Mladim prijazno podjetje

Mlade na trgu dela uvrščamo med ranljivejše skupine. Največkrat prihaja do težav pri prehodu iz izobraževanja na trg dela. Številni delodajalci zaposlovanje pogojujejo z uradnimi delovnimi izkušnjami, mladi pa teh v veliki večini nimajo, imajo pa številne neformalne izkušnje, kot so neformalno in priložnostno pridobljena znanja, prostovoljno delo ipd.

Pri začetku dela na novem delovnem mestu se mora mlada oseba prilagoditi novemu delovnemu procesu in okolju. Ko mladi prvič vstopajo na trg dela, oziroma ko gre za njihovo prvo zaposlitev, sta uvajanje in podpora lahko ključna za popolno in uspešno prevzemanje delovnih nalog. Verjamemo, da je ob sodelovanju vseh vključenih mogoče zagotoviti ustrezen trg dela in ustrezno delovno okolje, ki prispeva k uspešnejšemu prehodu mladih v zaposlitev, k varstvu in dobremu počutju delavk in delavcev, kar pa vodi tudi k uspešnejšemu delovanju podjetja.

Mladi so družbena skupina, ki ima lahko specifične potrebe, velikokrat pa so njihove potrebe enake oziroma podobne ostalim zaposlenim. Tudi skozi razvoj Certifikata Mladim prijazno podjetje želimo z dialogom vseh akterjev te potrebe identificirati in jih primerno nasloviti.

Ideja projekta je, da bo Certifikat Mladim prijazno podjetje priznanje delodajalcem, ki uspešno zaposlujejo mlade in zagotavljajo dostojno delo za mlade. Pogoji za pridobitev certifikata se bodo razlikovali glede na velikost in druge specifike delodajalca. Certifikat bo, tako si želimo, predstavljal spodbudo delodajalcem za ustvarjanje varnih, trajnih in dostojnih zaposlitev za mlade ter dostojnih delovnih pogojev in način osveščanja širše javnosti o pomenu dostojnega dela za mlade.